Norsk

Informare si servicii de integrare optimizata in Norvegia.

Denne del av MIN tilbyr opplysninger til deg som ønsker å være god informert.

Ikke minst for deg som er fokusert på å utvikle god norsk fremstillingsevne eller å fordype dine kunnskaper i det norske kultur og samfunnet.

NÅR SKAL DU LEVERE SELVANGIVELSEN?

Selvangivelsen med foreløpig skatteberegning for lønnstakere og pensjonister er nå tilgjengelig for alle. Har du ingen endringer, trenger du ikke levere.

Hvis du har endringer, er leveringsfristen 30. april (de som leverer papiroppgaver) eller 31. mai (de som leverer elektronisk via Altinn).

 

Papirlevering betyr sent skatteoppgjør. Hvis du leverer selvangivelsen på papir, får du skatteoppgjøret tidligst 6. august. Skatteoppgjørene kommer i puljer fra og med 25. juni. Postadresse for selvangivelser på papir: Skatteetaten, PB 4305, 8608 Mo i Rana.

 

MIN Consulting anbefaler leveringen av selvangivelse via www.altinn.no.

NOKUT/ NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNING har lansert www.studiebarometeret.no.

Portalen blir et verdifullt verktøy for rumenere som har lyst til å studere i Norge og er på jakt etter studie- og for-skningsprogrammer på bachelor, mas-ter og doktorgrad nivå.

Portal-barometeret ble lansert i nærvær av kunnskapsminister Tobjørn Røe Isaksen, direktør Terje Mørland (NOKUT), Wenche Jakobsen, prorektor utdanning og kvalitet, ved UiT Norges arktiske universitet og Ola Magnussen Rydje, leder i NSO.

 

Fra 2014 sender ikke Skatteetaten lenger ut skattekort i posten. Nå er arbeidsgiver ansvarlig for å hente skattekortet elektronisk fra Skatteetaten.

 

Dersom du er registrert e-bruker, kan du logge inn og se informasjonen om skattekortet (skattetrekksmeldingen) i meldingsboksen din i Altinn. Hvis du ikke er e-bruker, får du brev i posten. Det er kun e-brukere som kan se informasjonen om skattekortet elektronisk. Du trenger ikke levere skattetrekksmeldingen til noen.

 

Når du har endret skattekortet ditt, får arbeidsgiver automatisk tilgang til det nye skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten. Dermed trenger du ikke levere noe til arbeidsgiver.

 

Etter at du har endret skattekortet, får du informasjon om det nye skattekortet ditt (skattetrekksmelding), normalt innen 5 virkedager. Er du registrert e-bruker, får du informasjonen i meldingsboksen din i Altinn. Hvis du ikke er e-bruker, sender vi informasjonen til din folkeregistrerte adresse.

VIKTIG INFORMASJON OM SKATTERKORTET DITT

EKSEMPEL AV MÅNEDSREGNSKAP

Regnskapen viser inntekt og forbruk i en måned for en familie på to voksne i jobb og to barn under 18 år:

 

INNTEKTER:

Bruttoinntekt far:                                             35 000

Bruttoinntekt mor:                                           25 000

Barnetrygd for to barn under 18 år                1 950

+ Renteinntekter                                                    120

- Skatt                                                                 19 000

Nettoinntekt                                                     43 070

 

UTGIFTER:

Mat og husholdingsartikler                            10 000

Husleie                                                                 7 350

Strøm og oppvarming                                       2 000

Bilutgifter (bensin, årsavgift, forsikring)         2 500

Telefon, internett, TV                                         1 000

Klær og skotøy                                                    3 000

Kultur (bøker, plater, konserter osv.)                 900

Fritidsaktiviter (korps, idrett, speider osv.)     1 200

Andre forsikringer                                                 500

Andre varer og tjenester                                   3 000

Utfifeter i alt                                                      31 450

 

Sparing                                                               11 620

 

SUM                                                                    43 070

 

Eksemplet tar utgangspunkt i et årsregnkap fordelt likt på 12 måneder. Inntektene er ikke like hver måned, for eksempel på grunn av overtid og feriepenger. Utgiftene varierer også, fordi for eksempel lån, forsikringer og strøm ikke betales hver måned.

 

Et gjennomsnittlig månedsregnskap gir godt grunnlag for et månedsbudjett. Det betyr at familien kan spare i måneder med få utgifter og ha penger å betale med de månedene regningene skal betales.

 

SKATTEKORT

Kommer du til Norge for å arbeide for en norsk arbeidsgiver, skal du betale skatt i Norge av alt du tjener i Norge.  Skattekortet viser hvor mye skatt arbeidsgiveren skal trekke, før hun/han betaler ut lønn til deg. Etter at du har kommet, må du henvende deg til skattekontoret.

 

For å kunne beregne riktig skattetrekk må skattekontoret ha opplysninger om hvor mye du regner med å tjene i Norge og hvor lenge du skal oppholde deg her.

 

For å få skattekort må du møte på skattekontoret for å legitimere deg. Ta med deg:

- søknad om skattekort. Fyll ut søknaden, skjema RF- 1209, og ta det med til skattekontoret.

 

-gyldig pass. Utenlandske statsborgere må legge fram gyldig pass eller annet identitetsdokument som er godkjent som reisedokument innen EU. For nordiske statsborgere er det tilstrekkelig å legge fram gyldig førerkort og en utskrift fra hjemlandets folkeregister som ikke er eldre enn tre måneder.

 

- arbeidskontrakt eller skriftlig tilbud om arbeid.

MIN Consulting.

Tiltrekke seg oppmerksomhet.

ENDRINGENE  I STATSBUDSJETTET -  2014

Statsbudsjettet var ferdigbehandlet og endringene på skatt- og avgiftsområdet, herunder bortfallet av arveavgiften, var vedtatt og ble sanksjonert i statsråd av den borgerlige regjeringen.

 

ARVEAVGIFTEN: fjerne

MINSTEFRADRAGET: øker fra 40 til 42 prosent

SKATT: fjerne skatteklasse 2 for ektepar, som gitt skattelettelse til ektepar hvor den ene parten var uten inntekt eller hadde lav inntekt

BOLIGSKATT: inneføre botid i løpet av de siste 20 årene som grunnlag for gevinsbetaling av bolig

NY BIL: Høyre avgift på utslipp og lavere engangsavgift ved kjøp av ny bil

BRUKT BIL: redusert omregistreringsavgift med gjennomsnitt 12,5 prosent reellt fra 2013 - 2014

BEDRIFTSKATTEN: lavere skatt for alminnelig inntekt for personer fra 28% til 27%

STUDIESTØTTE: øker fra 94.999 kr i år til 105.600 kr for heltidsstudenter

MOBILSKATT: lavere skatt for de med høye utgifter

OLJEPENGER: vil bruke 4 milliarder mer oljepenger enn forrige regjering.

JANTELOVEN

ANTI-JANTELOVEN

Her siteres Janteloven:

 

1. Du skal ikke tro du er noe.

2. Du skal ikke tro du er like mye som oss.

3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss.

4. Du skal ikke innbille deg at du er bedre enn oss.

5. Du skal ikke tro du vet mer enn oss.

6. Du skal ikke tro du er mer enn oss.

7. Du skal ikke tro du du duger til noe.

8. Du skal ikke le av oss.

9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.

10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

 

 

Janteloven er ikke en skrevet lov. Det er hentet fra en skjønnlitterær tekst. Den dansk-norske Aksel Sandemose (1899-1965) skrev i 1933 om denne loven i sin bok "En flyktning krysser sitt spor"

Janteloven er den andre siden av medalien, den har hatt gode vilkår i Norge og kommuniserer lateralt svært mye:

 

1. Husk at du er enestående.

2. Husk at du er et verdfullt menneske.

3. Husk at du har fått vettet ditt for å bruke det.

4. Husk at du har noe å gi som andre ikke har.

5. Husk at du har innsikt og erfaringer som andre ikke har.

6. Husk at du har mye du har grunn til å være stolt over.

7. Husk at du duger til noe.

8. Husk å tolerere dem som ikke er slik som du.

9. Husk at du har noe som du kan lære andre.

10. Vær åpen for det andre har å gi deg.   -   Anonym

 

Menesket har en iboende evne til å "trekke hverandre ned", og la ikke skjul på at Aksel Sandemose selv hadde opplevd det han skrevet om på hjemstedet Jante - en by i Danmark.

MiN Consulting

MiN Consulting este un serviciu de informare si de consultanta juridica online a firmei A.I.D. cu sediul in Norvegia, adresat deopotriva romanilor care au emigrat in Norvegia, cat si romanilor pregatiti sa emigreze si a caror experienta de munca, studii universitare si viziune le confera dreptul de a spera la o viata prospera in Regatul Norvegiei.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

 

Copyright MiN Consulting © 2014 - Powered by AID

Termeni si conditii